jimky, nadrze, plastove, septiky

Použití plastových jímek

Nabízíme plastové jímky a nádrže z certifikovaného materiálu - bezproblémová kolaudace

Montáž plastových jímek

 • Provádíme montáž plastových jímek od velikosti cca: 1 m3 - do velikosti cca: 16 m3.
 • Plastové jímky jsou svařeny z certifikovaného materiálu
 • ATEST-1, ATEST-2 od renomovaných výrobců. (ke stažení níže)
 • Díky certifikaci proběhne vaše kolaudační řízení bez problémů.
 • Mezi přednosti plastových jímek patří jednoduchá instalace, zaručená vodotěsnost, kompletace a vysoká životnost.
 • Plastové jímky jsou odolné proti UW záření, běžným chemikáliím a odpadům z domácnosti.
 • Doporučujeme plastové jímky usazovat na betonové dno o síle 12 - 20 cm. Stěny se doporučují obetonovat cca 10 cm betonu, včetně stropu. Pro usazení není nutný jeřáb, pro nízkou hmotnost lze snadno jímku vkládat ručně.

Široké možnosti použití plastové jímky a nádrže z plastu

 • rezervoáry pitné vody
 • nádrže na deštovou vodu - nádrže na vodu
 • požární nádrže na vodu - zásobníky vody
 • kalové jímky - podzemní nádrže
 • vyvážecí jímky (plastové septiky)
 • retenční nádrže - plastové jímky
 • čerpací jímky - akumulační nádrže
 • jiné

Použití plastových jímek - jako septiky, jímky a nádrže na vodu.

Plastové jímky se budují zejména tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Plastová jímka je vhodná k použití u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací. Zde slouží pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu).

Je-li plastová jímka v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda) a při počtu čtyř obyvatel, pak při vyvážení jímky jednou měsíčně by měla mít jímka objem 9 m3, popř. vyšší.

Na přání odběratele mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory popř. nátrubky pro napojení potrubí.

Po konzultaci s vámi vám doporučíme nejvhodnější řešení.