jimky, nadrze, plastove, septiky

Plastové jímky na žumpy a septiky

Plastová žumpa je nádrž pro zachycení a kumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky. Plastové jímky se budují zejména tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Výhody septiků

  • Septik - žumpa je vhodným řešením pro odvádění splaškových vod z objektů, kde není vybudována veřejná kanalizace.
  • Žumpa je vyráběna z polypropylenu technologií svařováním.
  • Minimální nároky na údržbu (nahromaděný kal se vyváží dle potřeby)
  • Vysoká životnost
  • Jednoduchá montáž
  • Nízká cena: velikost a použití plastové žumpy je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení žumpy.
  • Každá jímka prochází kontrolou nepropustnosti.

Pohled do vícekomorové jímky

Septik může být kruhový nebo hranatý. Uvnitř jímky jsou komory, které jsou odděleny přepady.

Usazení žumpy

Žumpa-jímka se pokládá na betonovou základovou desku a je potřeba ji obetonovat cca: 10 cm / tl. betonu, aby váhu, co bude na stropě žumpy, jako např. zeminu, štěrk atd., nenesli pouze stěny plastové jímky, ale aby se rozložila i na 10 cm tlusté, betonové stěny. Tyto žumpy a jímky jsou nepropustné, proto se nemusíme bát je umístit tam, kde hrozí znečištění vodních zdrojů, neboť zamezují vypouštění odpadů do přírody.

Žumpa je konstruována jako samonosná plastová jímka s pevnostními žebry, ale v případě výskytu podzemních vod je nezbytné obetonování. Vzhledem k nízké hmotnosti celého zařízení žumpy nevyžaduje manipulace a montáž speciální zvedací techniku.

Vyrábíme žumpy, jímky na zakázku, jímky na míru nebo je možné si objednat konkrétní rozměr již oceněné jímky viz Ceník.

Žumpu vám vyrobíme a dovezeme na místo určení.

Více o usazení jímek - viz Usazení plastových jímek a nádrží

Provoz žumpy

Obsluha žumpy-jímky spočívá v pravidelné kontrole výšky hladiny a ve vyvážení naplněné žumpy. Veškerá manipulace musí být prováděna se zvýšeným ohledem na hygienu a s užíváním ochranných pomůcek. Místo použití žumpy musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení vodních zdrojů nebo jiné hygienické závadě.

Ukázka tříkomorového septiku

Velikost 4 m3, průměr 1.85 m x 1.5 m výška.

Septiky vyrábíme několika komorové. Prvá komora je tak zvaná komora vyhnívající, druhá komora čistí hrubé nečistoty a do třetí komory odchází pouze ta špinavá tekutina. To znamená, že vše hrubé a hustá hmota zůstane v prvých dvou komorách. Kal je možné vyvézt kdykoliv dle potřeby.

Žumpa-plastová jímka je vhodná k použití u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací. Zde slouží pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu). Je-li plastová jímka v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda) při počtu čtyř obyvatel, pak při vyvážení žumpy jednou měsíčně by měla mít jímka-žumpa objem 9 m3, popř. vyšší.

Na přání odběratele mohou být jímky-žumpy opatřeny různými technologickými otvory, popř. nátrubky pro napojení potrubí.

Po konzultaci s vámi vám doporučíme nejvhodnější řešení.